Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych określane jako „RODO”, GDPR”) informujemy, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FHU "Trapez plus" Hurt-Detal Ewa Szwacka-Mazurkiewicz z siedzibą przy ul. Farnej 4, 63-500 Ostrzeszów;

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wystawienia faktur/rachunków imiennych, w celach księgowych oraz w celu prawidłowej realizacji zamówień.

Podstawą do przetwarzania tych danych jest art.6 ust.1 lit. A-f RODO.

3) Pani/Pana dane osobowe mogą być dostępnione podmiotom świadczącym na naszą rzecz:

a) usługi księgowe;

b) usługi informatyczne;

c) usługi marketingowe.

4) Pani/Pana dane osobowe mogą być przechowywane przez okres 10 lat od ich zebrania, chyba że w dalszym ciągu są wykorzystywane w celach, dla których zostały zebrane.

5) ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora: dostępu do podanych przez siebie danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych;

6) ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych przez siebie danych osobowych;

7) ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie;

8) ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

9) podanie danych osobowych jest dobrowolne; w przypadku niepodania danych osobowych niemożliwe bedzie wystawienie faktury/rachunku imiennego.


Bestsellery

banner2
banner3
BĄDŹ NA BIEŻĄCO - ZAPISZ SIE NA NASZ NEWSLETTER
NEWSLETTER